יום שבת, 25 בינואר 2014

העושים והגודשים, לאורם נלך.