יום חמישי, 22 במאי 2014

פלפול יהרג ואל יעבור בגזירת הגיוס